Chalupa Tara

Rezervační podmínky

1. Úvod

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou součástí smlouvy mezi Vámi a Chalupa Tara, Jitka Zedníčková IČ:61311014

2. Přihlášení, uzavření smlouvy a platební podmínky

Apartmán-y (objekt - y) můžete rezervovat  telefonicky, mailem nebo on-line v rezervačním systému po internetu na adrese www.chalupa-tara.cz Následně obdržíte potvrzení rezervace s výzvou k platbě zálohy na ubytování  40%. Zbytek částky za pobyt je splatný dle dohody nebo v den předání apartmánu. Smlouva mezi Vámi a Chalupa Tara je uzavřena po zaplacení zálohy (prodloužením opce). Jestliže se do konce platné opce neuskuteční platba zálohy, může Chalupa Tara se zamluveným apartmánem opět volně disponovat. U časově krátkých rezervací, 14 dnů a méně před nástupem dovolené, je celková částka k zaplacení ihned, a tím je smlouva zároveň uzavřena. Při nedodržení termínu splatnosti může Chalupa Tara vypovědět služby.

3. Služby a cena

V ceně nájmu nejsou zahrnuty dodatečné služby (např. úklid navíc, praní prádla, dřevo do krbu, dřevěné uhlí na gril atd.).

4. Příjezd a odjezd, zkrácení  pobytu

Příjezd by se měl uskutečnit mezi 15:00 hod. a 19:00 hod., odjezd do 10:00 hod. Jestliže byste měli přijet později než v 19:00 hod, je nutno včas informovat držitele klíčů. Jestliže nemůžete převzít apartmán (objekt) dle ujednání, např. kvůli dopravní zácpě, stávce atd. nebo z osobních důvodů, může Vám propadnout celá nájemní částka, pokud včas neinformujete držitele klíčů. Totéž platí, jestliže předčasně opustíte apartmán.

5. Odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od smlouvy do 43 dnů před datem nástupu pobytu, bude Vám účtováno storno ve výši 30% z nájemní ceny. Při odstoupení 42 až 29 dnů před datem nástupu účtujeme 60% z nájemní ceny, 28 dnů až 5 dní před datem nástupu účtujeme 80% z nájemní ceny, 4 dny před datem nástupu účtujeme 100% z ceny rezervace. Storno musí být učiněno výhradně ověřitelným způsobem. Určující je obdržení zprávy na e-mail: info@chalupatara.cz nebo poštovní razítko. Nebude-li rekreační objekt předán, propadá Vám celá nájemní částka. Doporučujeme Vám současně s rezervací uzavřít tzv. storno pojištění (pro případ zrušení rezervace ze zdravotních důvodů). Pokrývá anulační náklady v případě nemoci, úrazu zákazníka nebo spolucestujícího (dle detailu hostů v uzavřené rezervaci) na základě předložení lékařského potvrzení. Pojištění v případě storna je kalkulováno ve výši 5% z nájemní částky. Zrušíte-li svoji rezervaci (nejpozději však 4 dny před nástupem dovolené) ze zdravotních nebo tomu podobných důvodů a máte sjednáno pojištění proti stornu, bude Vám vrácena celá zaplacená částka mimo 5% pojištění na storno a zpracovatelského poplatku Kč 600,-. V případě nevyužití se 5% pojištění na storno nevrací. V případě odstoupení od smlouvy (storna) se vždy připočítává zpracovatelský poplatek a částka za nevyužité storno pojištění.

6. Povinnosti nájemníků

Při předání klíčů je třeba zaplatit vratnou kauci ve výši uvedené v organizačních pokynech ( dle délky pobytu 1000 – 2500Kč / apartmán). Jestliže nebude kauce zaplacena, může být předání apartmánu odepřeno. Pronajatý apartmán může být obsazen pouze udaným max. počtem osob. Další osoby nemusí být pronajímatelem přijaty. Apartmán je zapotřebí starostlivě udržovat. Přitom je třeba myslet na sousedy atd. Úklid zařízení kuchyně, nádobí a příborů je věcí nájemníka a není zahrnuto do závěrečného úklidu (prováděný pronajímatelem). Nájemník ručí za všechny jím nebo jeho spolunájemníky způsobené škody vyjma případů, že svoji nevinu může dokázat. To stejné platí, jestliže nemůže být apartmán předán následujícím nájemníkům. Škody mohou být zúčtovány kaucí.

 

Tyto podmínky a ceník platí od 1.1.2015 a nahrazují všechny předešlé publikace Chalupa Tara.