Chalupa Tara

Přírodní rezervace - Prales Jizera

Nejstarší přírodní rezervace oblasti Jizerské hory byla vyhlášena v roce 1960 kolem hory Jizery (1 122 m). Najdete ji v lokalitě Hejnice. Chráněny jsou původní horské smrčiny s balvanitým a podmáčeným podkladem, dále kosodřeviny z nejvyšších částí. Na jižní straně se nalézá velké balvanité suťovisko. Rezervace zabírá vrcholovou část na východním konci Hejnického hřebene na ploše necelého čtverečního kilometru.

Turistika celý rok

Pojďme a na čas se vraťme do časů, kdy se turisté po našich horách pohybovali pěšky a s rozvahou; pomalu se přesouvali po horských chodnících, pozorovali krásy krajiny z vyhlídek s kovaným zábradlím nebo z bytelných kamenných rozhleden. Vraťme se do časů, kdy putování po Hřebenovce bylo ušlechtilou zábavou citlivých a vnímavých lidí.

Přečíst si tip >